Czy wiesz czym jest karta EKUZ?

icona_wpisu

EKUZ - (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego) umożliwia korzystanie z opieki zdrowotnej na terenach państw EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego) oraz Szwajcarii.

Karta nie daję nam darmowej opieki medycznej ale uprawnia nas do odzyskania niektórych poniesionych kosztów leczenia zdrowotnego.

Karta została wprowadzona 1 czerwca 2004r. na terenach niektórych państw EOG i Szwajcarii. W Polsce i w pozostałych państwach karta EKUZ została wprowadzona 1 stycznia 2006r.

Więcej informacji o EKUZ znajdziecie państwo pod tym adresem: http://www.nfz-szczecin.pl/co_to_jest_ekuz.htm

Jak Ją zdobyć?

Należy zgłosić się do odpowiednich oddziałów NFZ z odpowiednim wnioskiem. Więcej informacji znajdą państwo pod tym adresem: http://www.nfz-lodz.pl/index.php/dlapacjentow/krok-po-kroku/1613-jak-uzyska-ekuz-europejsk-kart-ubezpieczenia-zdrowotnego

Jakie państwa wchodzą w skład EOG?

Są to: Polska, Litwa, Łotwa, Estonia, Finlandia, Szwecja, Norwegia, Dania, Wielka Brytania, Irlandia, Islandia, Francja, Portugalia, Hiszpania, Włochy, Malta, Cypr Grecja, Bułgaria, Rumunia Chorwacja, Słowenia, Słowacja, Węgry, Czechy, Austria, Liechtenstein, Niemcy, Holandia, Belgia i Luksemburg.